ibonreads

Malacanang sinabihan: may sapat na tubo sa ekonomya para suportahan ang dagdag-sahod

In Filipino, Media Release on March 29, 2012 at 3:59 am

May sapat na tubo ang ekonomya para suportahan ang makabuluhang dagdag-sahod para sa mga manggagawa. Kongkreto ang benepisyo ng dagdag-sahod para sa mga manggagawa at sa kanilang pamilya at tiyak na makatutulong sa pagpaunlad ng kanilang kalagayan.

Sinabi ito ng grupong panaliksik na IBON sa isang pahayag matapos ianunsyo ng Malacanang na hindi nito sinusuportahan ang mungkahing P125 wage hike bill na nakasalang ngayon sa Kongreso dahil diumano ay wala sa kakayahan ng ekonomya ang dagdag-sahod sa mga manggagawa.

Ayon sa grupo, kaya ng mga employer sa Pilipinas ang makabuluhang dagdag-sahod kung tatanggapin lamang nila ang tapyas sa kanilang kasalukuyang masaganang kita. Noong 2009, ang mga kumpanya sa bansa na may iba’t ibang laki ay may pinagsamang kita na Php1,629.5 bilyon at 3.94 milyong empleyado, ayon sa 2009 Annual Survey of Philippine Business and Industry (ASPBI) ng National Statistics Office (NSO).

Kung igagawad ang across the board na dagdag-sahod na P125, makatatanggap ang mga manggagawa ng dagdag na Php3,802 kada buwan, at ang mga kumpanya ay gagastos nang dagdag na Php49,427 bawat empleyado bawat taon (sa kwentang 13 buwang pagpasahod). Ang kabuuang halaga ng mungkahing dagdag-sahod ay Php194.9 bilyon lamang. Kapag ibinawas sa pangkabuuang kita, may matitira pa ring Php1,434.6 bilyon sa tubo ng mga kumpanya. Katumbas lang ito ng 12% bawas sa kanilang tubo, ayon sa IBON.

Mas matingkad ito sa kaso ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang pinagsamang taunang netong kita ng Top 1,000 korporasyon sa bansa ay tumaas mula Php116.4 bilyon noong 2001 papuntang Php804.1 bilyon noon lamang 2010, na may kumulatibong Php4,593 bilyon sa buong dekada 2001-2010. Ang pinagsamang netong kita ng mga ito noong 2010 ay halos doble ng Php416 bilyon noong 2008 kahit sa pagsigabo ng pandaigdigang krisis. Pinapatampok nito ang kakayahan ng mga kumpanya na magkaloob ng makabuluhang dagdag-sahod.

Ang kita ng malalaking enterpresa at kumpanya ay matingkad na kabaligtaran ng kalagayan ng mga manggagawa. Ang karaniwang basic pay na aktwal na natanggap ng mga manggagawang sahuran — at hindi yung nakatakdang minimum wage na hindi naman laging halagang aktwal na naibabayad — ay tumaas mula P222 noong 2001 papuntang Php321 noong 2011 (July estimate). Ang dagdag ng Php99 ay katumbas ng 45% pagtaas sa sahod ngunit hindi man lamang ito naging sapat para sumabay sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na tumaas nang higit 62% sa parehong panahon. Ang tantos ng implasyon (inflation rate) sa loob ng nakaraang 11 taon ay umabereyds nang 5.2% kabilang ang rurok na 9.3% noong 2008 dahil sa matarik na pagtaas ng presyo ng langis noon. Bahil sa mataas na implasyon, nawalan ng saysay ang dagdag-sahod at sa halip, ang mga manggagawa ay nakaranas ng pagbagsak ng halaga ng kanilang tunay na sahod nang Php24 o halos 11% pagbagsak.

Magiging kapakipakinabang ang makabuluhang dagdag-sahod hindi lang para sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya kundi para sa kabuuan ng ekonomya. Ang paglipat ng salapi mula sa mayayamang sambahayan patungo sa mahihirap na sambahayan ay lilikha ng karagdagang pangkabuuang demand at magpapasigla sa ekonomya. Ang mga sambahayan na mataas ang kita ay may mas mataas na likas na tendensya na makaipon habang ang mga sambahayan na mababa ang kita, na napagkakaitan pa ng mga batayang pangangailangan, ay may mataas na likas na tendensyang kumonsumo.

Walang matibay na batayan ang pagtutol ng gubyerno sa dagdag-sahod at mga alarmistang senaryo ng di mapigilang implasyon at malawakang kawalan ng trabaho. Posible ring katuwiran lamang ang mga ito para panatilihin ang malalaking kita ng mga dayuhan at malalaking kumpanya na pinipiga sa mga manggagawa at iba pang empleyadong mababa ang sahod. Ayon sa IBON, ang pagtaas ng sahod ay isa sa mga pinakakongkretong paraan para ang paglago ng ekonomya ay mas maramdaman ng mamamayan imbes na pinakikinabangan lamang ng dayuhan at malalaking korporasyon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: