ibonreads

Baluktot na modelo sa pag-unlad ang plano ni Aquino

In Filipino, Media Release on June 6, 2011 at 2:27 pm

Nakaamba  ang mga mas seryosong problema sa ekonomya dahil sa pagpupumilit ng gubyerno sa isang  napatunayan nang palpak na modelo sa pag-unlad. Ito ang reaksyon ng ng grupong panaliksik na IBON  sa pormal nang inilabas na Philippine Development Plan (PDP) 2011-2016.

Ayon sa IBON, ang pangunahing problema sa PDP na pang-ekonomyang balangkas ng gubyerno para sa susunod na anim na taon, ay dogmatiko itong nananatili sa balangkas ng patakarang ‘free market’ sa kabila ng mga negatibong karanasan ng bansa gamit ang ganoong mga hakbang, laluna nitong nakaraang dalawang dekada.

Nagbibigay ang PDP ng baluktot na diin sa public-private partnerships (PPPs) na para bang makabuluhan nitong matutugunan ang mga suliranin ng bansa sa pagiging atrasado. Higit pa sa mga dating planong pangkaunlaran, ang PDP ni Aquino ay agresibong naglalako ng ideya na ang paghikayat sa pribadong tubo at dayuhang pamumuhunan ang pinakatiyak at pinakaepektibong paraan upang isulong ang kagalingan ng mamamayan.

Pinakamatalas itong makikita kung papaano tinutulak ng administrasyong Aquino ang PPPs bilang pangunahing estratehiya habang naninindigang ang pribadong sektor ay dapat suportahan sa pamamagitan ng epektibong pagugubyerno. Kabilang sa mga bagong hakbang upang hikayatin ang paglahok ng pribadong sektor sa mga produkto at serbisyong pampubliko ay ang tinatawag na regulatory risk guarantees – o mga pampublikong garantiya ng pribadong tubo, ayon pa ng IBON.

Tungo dito, ang NEDA ay nagmungkahi na ang mga patakaran at regulasyon para sa pagpapatupad ng Build-Operate-Transfer (BOT) law (RA No. 6957, na inamyenda ng RA  7718) ay maamyendahan upang “tiyakin ng gubyerno na ang nangunguna sa proyekto ay makababawi ng kakulangan sa pagitan ng tolls, mga bayarin, upa at iba pang singilin (sa ilalim ng kontrata) at halagang naaprubahan. ”

Malinaw kung papaano ang malalaking kumpanya ay makikinabang sa mga ginarantiyang tubo (para sa mga papasok sa PPPs), pinahusay na imprastruktura at binawasang gastos sa pagnenegosyo. Subalit di tiyak kung papaano ang malaking mayorya ng mga Pilipino ay makikinabang mula sa PPPs. Ipinapakita ng kawalang pag-unlad ng bansa sa ilalim ng mga patakarang free market ang pangangailangan para sa radikal na pagbabago ng mga patakarang panlipunan at pang-ekonomya, at hindi isang paatras na plano para sa pag-unlad gaya ng PDP ni Aquino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: