ibonreads

Nanganganib ang soberanya ng ekonomya sa nakaambang E.U. free trade deal

In Filipino, Media Release on May 26, 2011 at 6:48 am

Huwag abandonahin ang karapatan ng bansa na ipatupad ang mga susing patakarang pangkaunlaran . Ito ang paghihikayat ng grupong panaliksik na IBON sa gubyernong Aquino sa harap ng napaulat kumakailan na pagsisimula ng mga konsultasyon kaugnay sa iminumungkahing bilateral free-trade agreement (FTA) sa pagitan ng Pilipinas at European Union (EU).

Nagbabala ang IBON na habang nananatiling delikado ang pagrekober ng EU mula sa pandaigdigang krisis sa pinansya, umiigting ang mga hakbang nito sa pagtutulak ng patuloy na liberalisasyon ng kalakalan, pamumuhunang pandaigdig at pagderegula sa mga aktibidad pang-ekonomiya. Ito ay sa kabila ng ibayong pamomroblema ng mga sektor sa agrikultura, industriya, serbisyo at pinansya.

Ayon pa sa grupo, lalong bubuksan ng FTA sa pagitan ng Pilipinas at EU ang ekonomya ng Pilipinas, sisikilin ang soberanyang pang-ekonomya at biglaang pakikitirin ang espasyo at pleksibilidad para sa patakarang pang-ekonomya ng bansa. Magiging partikular na mapanira ang FTA para sa mga hakbang nito batay sa takda ng Wold Trade Organization gaya ng higit pang liberalisasyong pangkalakalan sa agrikultura at industriya, introduksyon ng pinatatag pang proteksyon sa intellectual property rights (IPR), at pagpapalawak nito sa mga serbisyo at pamumuhunan ng Pilipinas. Ang EU lamang ang makikinabang rito, at ipapasa ang bigat ng pag-angkop nito sa sariling krisis sa Pilipinas, ayon sa IBON.

Katunayan, sa isang pag-aaral ng European Commission noong 2009, tinatayang ang Pilipinas ay makasasaksi ng “paghina ng mga sektor ng cereals at mga butil (bigas sa kalakhan)” at “mas mababang antas ng tunay na kita sa kanayunan” bunga ng isang FTA. Sinabi rin sa naturang pag-aaral kung papaano “ang lumaking kalakalan at paglago ay pinakinabangan ng ilang bahagi lamang ng lipunan, kayat lumaki ang agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman.”

Gayundin, mahihirapan ang bansa kapag ipinatupad ng mismong EU ang lantad o tagong mga patakarang pamproteksyon habang ang Pilipinas ay pwersadong mabilis na magliberalisa at patatagin ang proteksyon para sa mga mamumuhunan. Lahat ito ay sa ikasasama ng mga kagyat na prayoridad at pangangailangang pangkaunlaran ng Pilipinas, ayon pa sa IBON. Nasaksihan na ng mga Pilipino na mawasak ang kanilang kabuhayan at kagalingang panlipunan mula sa ilang dekada ng malayang pangangalakal, at panahon na para sa gubyerno na irekonsidera ang bigo at padalus-dalos na liberalisasyon sa kalakalan at pamumuhunan upang makapag-umpisa na itong makapagreporma para sa tunay na pag-unlad.

Ang gubyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Trade and Industry ay naghahandang pumasok sa pormal na pakikipag-usap sa EU para sa bilateral trade deal pagkatapos ng Partnership Cooperation Agreement (PCA) noong 2010. Ang PCA, na nagtakda ng balangkas at prinsipyo para sa FTA, ay sinasabing mapipirmahan kagyat pagkatapos aprubahan ng mga bansa sa EU ang kasunduan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: