ibonreads

Makatuwiran, posibleng dagdag-sahod: dalawang pahayag

In Filipino, Media Release on April 18, 2011 at 9:38 am

SAHOD SA NCR 2/5 LAMANG NG HALAGA PARA MABUHAY NANG DISENTE: GOBYERNO, HINIKAYAT NA ITAAS ANG SAHOD SA DISENTENG ANTAS

Sa gitna ng mga panawagan para sa dagdag-sahod, sinabi ng grupong panaliksik na IBON na ang arawang minimum na sahod sa Metro Manila ay bumagsak na sa mga 41% lamang ng halagang kailangan para sa disenteng pamumuhay. Lumiit ito kumpara noong 10 taon ang nakaraan nang ang mimimum na sahod ay nasa may 52% pa ng halaga para mamuhay nang disente noong 2001.

Ayon sa IBON, ang arawang minimum na sahod ng Php404 ay 2/5 lamang ng tantsang karaniwang family living wage (FLW) ng Php988 sa National Capital Region (NCR) noong Marso 2011. Ang FLW ay pumapatungkol sa minimum na halagang kailangan ng pamilyang may anim na myembro upang matugunan ang kanilang mga pangangailangang pampagkain at di-pagkain at dagdag na 10% alokasyon para sa ipon. Ang pinakahuling tantsang FLW ay batay sa 2008 datos ng FLW mula sa National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Noong 2001, ang arawang minimum na sahod ng Php265 ay kalahati ng halagang kailangan ng isang pamilya upang disenteng mamuhay sa Php509. Habang pinagtatalakayan ng DOLE at mga wage board ang paggawad ng dagdag-sahod sa susunod na buwan, hinihikayat ng IBON ang gobyerno na itaas ang sahod sa disenteng antas at ipantay ang dagdag-sahod sa tantsang family living wage.#

=============

Dagdag-sahod makatwiran, posible

IBON News | 14 Abril 2011 | Ang pangkabuuang halaga ng mungkahing dagdag-sahod ay magiging Php135.6 bilyon lamang, na kung ibabawas sa pangkalahatang tubo, ay magtitira pa sa mga establisimyento ng Php759.6 bilyong tubo.

Kung pahihintulutan lamang ng maliliit at malalaking empleyado sa Pilipinas ang pagbawas sa kanilang kasalukuyang malalaki nang tubo, kakayanin nilang magbigay ng sapat na dagdag-sahod, ayon sa grupong panaliksik na IBON. Malinaw ang magiging benepisyo nito sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Magbibigay ang dagdag-sahod ng kagyat na ginhawa, kundi pa man ito aabot sa disenteng pamumuhay.

Ipinaliwanag ng IBON na sa katunayan, ang ekonomiya ay may higit sa sapat na tubo upang suportahan ang panawagan ng mga manggagawa para sa P125 dagdag-sahod. Ipinapakita ng datos ng gubyerno na ang mga establisimyento sa bansa na may pangkabuuang trabahador na 20 mahigit ay may pinagsamang tubo na Php 895.2 bilyon at 2.74 milyong empleyado, ayon sa mga paunang resulta ng 2008 Annual Survey of Philippine Business and Industry (ASPBI) ng National Statistics Office (NSO).

Kung igagawad ang across the board na dagdag-sahod na Php125, makatatanggap ng dagdag na Php3,802 kada buwan ang mga manggagawa, at gagastos ng dagdag na Php49,427 kada empleyado ang mga employer kada taon (para sa 13 buwang sahod). Ang kabuuang halaga ng mungkahing dagdag-sahod ay magiging Php135.6 bilyon lamang, na kung ibabawas sa kabuuang tubo, ay magtitira ng Php759.6 bilyong tubo. Katumbas lang ito ng 15.1% tapyas sa kanilang tubo.

Ang pagbigay ng Php125 dagdag-sahod sa NCR ay magkakahalaga ng Php61.0 bilyon para sa mga employer at mababawasan ang kanilang tubo nang 17.3% lamang sa Php 291.1 bilyon mula Php352.1 bilyon. Ang karaniwang tubo kada kumpanya sa NCR ay babagsak lamang nang Php6.8 milyon at may matitira pa sa kanilang abereyds na Php32.2 milyong tubo bawat isa.

Ayon sa IBON, ang sitwasyon ay higit na malinaw sa kaso ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang pinagsamang netong kita ng Top 1,000 korporasyon sa bansa ay tumaas sa Php756.0 bilyon nitong 2009 lamang mula Php116.4 bilyon noong 2001, na may kumulatibong Php3,788.9 bilyon mula 2001-2009.

Tahasan ang pagkakaiba sa pagitan ng malalaking negosyo at tubo ng mga kumpanya sa isang banda, at sa kundisyon ng mga manggagawa sa kabilang banda. Ang karaniwang arawang batayang sahod na aktwal na natatanggap ng mga de-sweldong manggagawa sa bansa – di yaong mga deklaradong minimum na sahod na hindi naman aktwal na naibayad – ay tumaas sa Php301 noong 2010 mula P222 noong 2001 (paunang tantsa).

Ang dagdag na Php79 ay tumutumbas sa 36% pagtaas subalit hindi man lang sapat upang masabayan ang tuluy-tuloy na pagtaas sa mga presyo na sumirit nang 56% sa loob ng parehong panahon – habang may implasyon sa taunang abereyds na 5.2% sa loob ng 10-taon kabilang ang rurok na 9.3% noong 2008. Ang netong epekto ay ang higit na pagkabalewala ng dagdag-sahod at sa aktwal ay dumanas pa ng Php28 pagbagsak sa tunay na halaga ng sahod ng mga manggagawa.

Ang sapat na dagdag-sahod ay magiging kapaki-pakinabang hindi lang para sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya kundi pati sa ekonomiya, ayon sa IBON. Ang paglipat ng salapi mula sa mayayaman papunta sa mahihirap na sambahayan ay magtataas sa pangkalahatang demand at mag-iistimula sa ekonomiya. Ang mga pamilya na matataas ang kita ay may mas mataas na tendensyang makaipon at ang mga sambahayang may mas mabababang kita, na lubos nang napagkakaitan maski ng kanilang mga batayang pangangailangan, ay may mas mataas na tendensyang kumonsumo, ayon sa grupo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: