ibonreads

Bagong metodolohiya sa kahirapan, pinabababa ang bilang ng mahihirap nang 5.3 milyon

In Filipino, Media Release on February 13, 2011 at 4:13 am

Kinukwestyon ng grupong panaliksik na IBON ang bagong metodolohiya ng National Statistical Coordination Board (NSCG). Lubos na pinabababa nito ang bilang ng mahihirap na Pilipino nang 5.3 milyon, anang grupo.

Inilalagay ng mga aprubadong rebisyon na sinalamin sa metodolohiya ng NSCB sa pagtantsa sa kahirapan sa 23.1 milyon lamang ang bilang ng mahihirap na Pilipino noong 2009. Kung ang orihinal na metodolohiya ay tuluy-tuloy na ginamit, ang bilang ng mahihirap ay nasa 28.5 milyon na noong 2009, na nangangahulugang ang bagong metodolohiya ay epektibong nagpapababa sa bilang ng mahihirap nang 5.3 milyon nangn hindi tunay na pinabubuti ang sitwasyon ng kahirapan. Ipapakita rin nitong ang bilang ng mahihirap na Pilipino ay tumaas nang 850,000 mula 2006 hanggang 2009.

Ginawa ito ng NSCB sa pamamagitan ng pagpako ng upisyal na poverty threshold o hangganan ng kahirapan, o ng halagang tantsang kailangan upang mabuhay ang Pilipino sa kinakayang antas, sa P46 kada araw lamang upang matugunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangang pagkain at di-pagkain. Kabilang sa mga batayang pangangailangan ang pagkain, edukasyon damit, pampaa, serbisyo medikal, pamasahe at komunikasyon, gasolina, ilaw at tubig, pabahay, pagmantine sa bahay, mga gamit sa bahay, mga operasyon dito, mga epektos pampersonal at upa. Kailangang bigyang-diin na ang tantsa ng lumang metodolohiya na 28.5 milyong mahihirap na Pilipino noong 2009 ay mababang tantsa pa rin dahil ipinagpapalagay nitong kailangan lamang ng P52 kada araw para di mabilang na mahirap.

Ayon sa IBON, ang mga pag-unlad sa mga metodolohiyang siyentipiko ay kagalak-galak subalit ang bagong metodolohiya ay tila di tumutugon at nakalutang sa pang-araw-araw na reyalidad. Idinagdag rin ng grupo na mas mainam magkamali sa panig na konserbatibo kaysa ipintura ang lubhang optimistikong larawan laluna sa kaso ng Pilipinas na nakitaan ng mabilis na paglago sa gitna ng tumataas na disempleyo at mabababang kita. #

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: