ibonreads

Usapang IBON/ Praymer sa pambansang kalagayan– 2010: Mga pangakong napako

In Filipino, Talks, Uncategorized, Usapang Ibon on February 10, 2011 at 10:24 am

Download pdf

Umasa ng malaki ang mamamayan sa pagluklok sa kapangyarihan ng bagong administrasyon ni Pangulong NoynoyAquino. Nirehistro nito ang matinding pagkamuhi sa itinakwil na gubyerno ni Arroyo at sa mga patakaran nitong nagdulot ng labis na kahirapan at paghihikahos ng bayan. Ipinangako ni Aquino na hindi lamang kabaliktaran kundi titiyakin ang matuwid na landas sa pamamahala ng gubyerno. Sumumpa itong papawiin ang kahirapan at korapsyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan.
Pero anim na buwan ang nakalipas, patuloy pa ring naghihintay ang mamamayan ng kaganapan sa mga pangakong ito. Patuloy ang pagtindi ng paghihikahos ng mamamayan, lalong lumalala ang kriminalidad at ligalig sa lipunan. Hindi pa rin nananagot ang rehimeng Arroyo at patuloy pa ring nasa gubyerno ang mga korap at lumustay sa pera ng bayan. Binabagabag pa rin ang lipunan ng kawalang trabaho, dumadausdos na kita, papaliit na serbisyong panlipunan at kawalang katiyakan sa buhay.

Mas masahol pa, sa halip na baliktarin, ang malaking bahagi ng pagugubyerno at maging ang mga upisyal sa administrasyong Arroyo ay nagpapatuloy sa ilalim ng gubyernong Aquino. Unti-unting nahuhubdan ang mga palamuti at nalalantad ang gimik. Dahan-dahang naging bahaw at walang kahulugan ang mga mapanlinlang nitong islogan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: