ibonreads

Sa 4.16 milyong walang trabaho, mataas na disempleyo alalahanin pa rin ng gubyernong Aquino

In Filipino, Media Release on December 28, 2010 at 6:46 am

Ang kaganitan ng mataas na disempleyo at underemployment (estado ng pagkakaroon ng trabaho na hindi tugma o sapat sa hangad na trabaho ng mangaggawa) sa kabila ng nakaulat na paglago ng ekonomya sa ikatlong kwarto ay nagtitibay na ang kawalang-trabaho ay seryosong sanhi parin ng pag-aalala.

Inilalagay sa 2.80 milyon noong Oktubre 2010 ng pinakahuling labor force survey ng gubyerno ang disempleyo, mas mataas nang kaunti sa 2.72 milyong naiulat sa parehong panahon noong nakaraang taon. Subalit ang datos na ito ay maaaring maglagay sa bilang ng walang trabaho sa 4.16 milyon, anang grupong panaliksik na IBON.

Ang numero ay batay sa kamakailang nirebisang depinisyon ng disempleyo at sa tantsa na umaayon sa nakaraang depinisyon upang maipagkumpara sa mga nakaraang taon.

Idinagdag ng IBON na habang ang nakaulat na paglikha ng mahigit milyong trabaho mula sa nagdaang taon ay kalugud-lugod, ang kalidad ng mahigit kalahati sa mga trabahong ito ay marami pang iniwang hahangarin. Sa isang milyong netong trabahong nalikha, 515,000 ay kabilang sa mga sektor na pinakamabababa ang kita: agrikultura (201,000 trabaho), kalakalang tingi at pakyawan (251,000), at mga pribadong sambahayan (62,000).

Ang pagtaas ng bilang ng trabaho sa agrikultura ay may partikular na problema gayong ang naunang naiulat na 2.5% pagliit nito sa ikatlong kwarto, ay nagpapahiwatig ng mas mababang abereyds na kita para sa mga manggagawa sa sektor. Ang abereyds na batayang sweldo sa mga sahurang manggagawa sa kalakalan (Php258 kada araw noong 2009) at mga pribadong sambahayan (Php 126) ay malayong mababa rin sa pambansang abereyds na Php291. Maipapaliwanag rin nito kung bakit ang bilang ng mga taong underemployed ay tumaas nang 264,000 ngayong taon.

Ang kaganitan ng mataas na disempleyo at tumataas na underemployment noong Oktubre sa kabila ng nauna nang tinawag ng gubyernong “scintillating” 6.5% paglago ng ekonomya sa ikatlong kwarto ay nagtitibay na nananatiling seryosong dahilan ng pagkabahala ang kawalang-trabaho. Ayon sa IBON, may problema kapag a ekonomya ay patuloy na nagsasad ng paglago at naghahatid ng tubong negosy subalit di nakalilikha ng sapat na trabaho at di nakapagtataas ng sahod. Pinapatampok ng sitwasyong ito ang pangangailangan paa sa kagyat na reporma sa lokal na ekonomya at harapin ang kawalang-kakayahan nitong lumikha ng mga regular at produktibong mga trabaho, anang grupo. #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: