ibonreads

Gubyerno, binabalaan hinggil sa conditional cash transfers: Di sustenable, dagdag sa bigat-utang

In Filipino, Media Release on September 21, 2010 at 9:07 am

Balitang IBON | 21 Setyembre 2010 | Habang mapahihintulutan ang pagbibigay ng cash transfers sa mga nangangailangang pamilya sa mga piling panahon, hindi dapat ito maging nasa sentro ng mga programang pangkahirapan ng gubyerno.

Habang tinitimbang pa ang mga paglalaan para sa mga programang pangkahirapan sa pambansang badyet para sa 2011, pinaalalahanan ng IBON ang gubyerno hinggil sa conditional cash transfers (CCTP). Anang IBON, hindi sustenable ang programa at magdadagdag ng bayaring-utang ng bansa.

Ang pambansang badyet para sa 2011 ay may nakapanukalang Php29.2-bilyong alokasyon para sa CCTP, isang programang nagpapamahagi ng salapi sa mga nangangailangang pamilya nang may kaakibat na samutsaring kundisyon tulad ng pagtiyak ng pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Ang programa ay pinopondohan ng mga pautang, at ang dumating na US$400-milyong (Php19-bilyon) pautang mula sa Asian Development Bank, ay nangangahulugan ng dagdag na bayaring-utang para sa mga Pilipino.

Higit rito, hindi sustenable ang programa; ayon sa grupo, kapag nasaid ang pondo para sa programa, maiwang walang trabaho at mahirap ang mga Pilipino higit kailanman, laluna’t ang kasalukuyang mga patakarang pang-ekonomya ay humahadlang sa ekonomya na lumikha ng trabaho at kita para sa lumalaking populasyon ng bansa.

Kahit ang United Nations (UN) ay pumuna sa mga kasalukuyang hakbang sa pagpahupa ng kahirapan tulad ng CCTP at nagbabala na posibleng magkaroon ng maling interpretasyon laluna sa kung papaano ihinihiwalay ng mga ganitong programa ang kahirapan sa mas malalawak na proseso ng pangekonomyang pag-unlad. Dagdag pa, tinantsa ng UN na ang mga hakbang na ito kaugnay ng kahirapan ay maaaring iwang mahirap ang may 1 bilyong mamamayan ng mundo sa taong 2015.

Binigyang-diin ng IBON na ang CCTP ay isang dole-out na programa na hindi humaharap sa mga ugat ng kahirapan at pinapalamutian lamang ang pagpapatupad ng mga patakarang neoliberal na nagsanhi ng malalim na disempleyo at matinding kahirapan sa bansa.

Pinansin din ng grupo na bulnerable sa korapsyon ang programa, laluna sa pangunahing tungkulin nitong magpamahagi ng salapi sa batayang antas ng barangan. Tulad sa ibang bansa na nagpatupad ng CCTP, ang programa ay nagkukulang sa mapagkakatiwalaang mekanismong pang-monitor upang tiyaking ang cash transfer ay natatanggap nga ng mga nangangailangang pamilya.

Habang ang pamimigay ng cash transfers sa mga nangangailangang pamilya ay maaaring isaalang-alang sa ilang piling panahon, hindi dapat ito maging nasa sentro ng programang pangkahirapan ng gubyerno. Binigyang-diin ng IBON na kailangan ang mga batayang repormang pangekonomya upang makabuluhang maharap ang kahirapan. Subalit sa kasalukuyan, ang CCTP ay tila naglilihis sa atensyon ng publiko mula sa mga tunay na sanhi ng kahirapan at kung papaaano patuloy na isinasakatuparan ng gubyerno ang problematikong mga patakaran na lalong nagpapalala sa kundisyon ng mga mahihirap na Pilipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: