ibonreads

Pinalobo ng pondong pangtangkilik, bulnerable sa korapsyon ang mungkahing 2011 badyet

In Filipino, Media Release on September 2, 2010 at 6:02 am

May markadong pagtaas sa 2011 national government (NG) badyet na isinumite sa Kongreso. Ginagawa nitong kagimbal-gimbal na pinalobo ng pagtangkilik ang mungkahing badyet.

Ang Priority Development Assistance Fund (PDAF) sa mungkahing 2011 badyet ay tumaas nang PhP 13.9 bilyon o 128.5% mula PhP 10.9 bilyon noong 2010 papuntang PhP 24.8 bilyon ngayon.

Ayon sa pinuno sa pananaliksik na si Sonny Africa, “Ang malaking pork barrel na nakalaan pangunahin ayon sa kagustuhan ng mga pinagkakautangan-ng-loob ay di tugma sa pagpapahusay ng pagiging mabisa ng paggastos.”

Idinagdag ni Africa na gayundin, ang PhP 29.2-bilyong badyet para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) – laluna ang Conditional Cash Transfer (CCT) Program – ay lumilikha ng malawakang oportunidad para sa pulitikang pangtangkilik kapwa sa lokal at pambansang antas.

Pinuna rin ng grupo sa pananaliksik ang malabong malaking bultuhang aytem para sa mga proyektong may lokal na pondo sa ilalim ng Department of Agriculture (DA). Nilikha ang alokasyong nagkakahalagang PhP 5 bilyon para sa “Public-Private Partnership Support Fund” sa ilalim ng Opisina ng Kalihim ng DA. Ayon kay Africa, “Ang mga bultuhang pondo ay bulnerable sa korapsyon. Sino ang nagpapasya kung papaaano gagamitin ang mga pondong ito?”

Bago nito, pinansin na ng IBON ang malaking pagbagsak sa NG badyet para sa mga pangunahing sektor sa ilalim ng serbisyong pangekonomya at di-sapat na mga alokasyon sa panlipunang serbisyo bilang mga hakbang sa pagtitipid. Kabaligtaran, may malalaking pagtaas sa mungkahing paggastos sa ibang erya gaya ng serbisyong utang (29.2% pagtaas), armadong pwersa (17.9% pagtaas), at sa PDAF, bukod sa iba pa.

Ayon sa grupong panaliksik, ang mga maling prayoridad sa badyet ay hindi tugma sa isinumpang laban ng gubyerno sa korapsyon. Higit na mahalaga, ang baluktot na paggastos na ito ay nangangahulugang umaatras ang gubyerno sa mga responsibilidad nito sa mga eryang may lubos na pangangailangan gayundin sa layunin nitong iahon ang mayorya ng mga Pilipino sa kahirapan.###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: