ibonreads

Mungkahing 2010 badyet, nagpapakita ng bumabagsak na prayoridad sa kalusugan

In Filipino, Media Release on September 2, 2010 at 7:01 am

Balitang IBON | 1 Setyembre 2010 | Bumabagsak na subsidyo para sa mga nangangailangan, kontra sa pangako para sa pangkalahatang pangangalagang pangkalusugan

Kabaligtaran ng target ng gubyernong Aquino sa pagpalawak ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan para sa lahat, ang mungkahing pambansang badyet para sa 2011 ay naglaan ng mas mababang badyet para sa mga pampublikong ospital at subsidyo para sa mga nangangailangan, ayon sa grupong panaliksik na IBON.

Ang aytem sa 2010 badyet na “Premium Subsidy for Indigents under the National Health Insurance Program (NHIP)” na PhP 5.17 bilyon ay bumagsak sa wala ngayong 2011. Kung nailipat ito sa aytem sa 2011 badyet na “Subsidy for Health Insurance Premium of Indigent Families including for Informal Sector Enrolled in the National Health Insurance Program” na tumaas lamang nang PhP 3.5 bilyon,  ipinapakita lamang nito na ang subsidyo para sa mga nangangailangan sa ilalim ng NHIP ay bumagsak sa aktwal nang PhP 1.67 bilyon.

Bumagsak rin ang alokasyon sa badyet para sa 55 pampublikong ospital sa buong bansa nang PhP 363.7 milyon – mula PhP 5.2 bilyon noong 2010 papuntang PhP 4.8 bilyon nitong 2011. Higit pa, ang badyet para sa mga ospital na may espesyalidad (hal., Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children’s Medical Center, Philippine Heart Center at Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care ) ay bumagsak nang PhP 970.6 milyon.

Gayundin ang subsidyo sa mga nangangailangang pasyente na kinakailangang maospital o gagamit ng espesyal na aparato ay bumagsak nang PhP 20 milyon – o higit kalahati – mula PhP 36 milyon noong 2010 papuntang PhP 16 milyon nitong 2011. Ang badyet para sa 12 pangunahing ospital pampubliko (hal., Jose Reyes Memorial, Rizal Medical, East Avenue Medical, Quirino Memorial, Tondo Medical, Jose Fabella Memorial, National Children’s Hospital, National Center for Mental Health, Philippine Orthopedic, San Lazaro, Rewearch Institute for Tropical Medicine at Amang Rodriguez Medical) ay bumagsak nang PhP 4 milyon.

Gayunman, sa gitna ng mga bumabagsak na badyet para sa mga pampublikong ospital, pinuna ng IBON na tumaas ang alokasyon para sa mga ospital militar sa mungkahing badyet. Halimbawa, ang badyet para sa AFP Medical Center ay tumaas nang PhP 168 milyon, mula PhP 923.5 milyon (2010) papuntang PhP 1.091 bilyon (2011), habang yaong sa Veterans Memorial Medical Center ay tumaas nang PhP 130.7 milyon.

Isa sa mga diumano’y prayoridad na proyekto ng gubyernong Aquino ay bigyan ang mga ordinaryong mamamayan, laluna ang mga mahihirap at matatanda, ng de-kalidad na prupesyunal na pangangalagang pangkalusugan. Subalit ang bumabagsak na paggastos sa kalusugan, laluna ng mga walang kakayahang bayaran ang pangangalagang pangkalusugan at umaasa sa nakasubsidyong serbisyong pampamahalaan, ay nagpapakita ng nagpapatuloy na padron ng pagpapabaya ng gubyerno sa pampublikong sektor na pangkalusugan. ###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: