ibonreads

Direksyong kontra-korapsyon, di sinasalamin ng mga target para sa kita ng gubyernong Aquino ngayong 2011

In Filipino, Media Release on September 2, 2010 at 8:02 am

Nangampanya ang gubyerno na ang pagtugis sa korapsyon ay magsasara sa mga tagas at magpapataas sa malilikhang kita. Subalit ang programa para sa kita para sa 2011 ay hindi nagpapakita na inaasahan ng gubyernong mapataas ang kita mula rito, ayon sa grupong panaliksik na IBON.

Tinatayang tataas nang 10.4% lamang ang kita mula sa buwis mula PhP 1.15 trilyon noong 2010 papuntang PhP 1.27 trilyon ngayong 2011. Ngunit hindi man lamang nito sinasabayan ang mabababang tantsa ng nominal na pag-unlad sa GDP nang 9.8% sa pagitan ng 2010 at 2011. Tunay ngang ang paglago sa kita mula sa buwis mula 2009 hanggang 2010 ay natantsa pang mas mataas sa 17.5%, o mula P981.6 milyon (2009) papuntang PhP 1.15 trilyon (2010). Sa susing hakbang na ito, hindi aninag ang pag-asa ng gubyerno na ang direksyong kontra-korapsyon nito ay magreresulta sa makabuluhang paglaki ng kita.

Ang mga kita na di mula sa buwis ay inaasahan pang bumagsak nang 2.9% mula 2010 (PhP 141.2 bilyon) at 2011 (PhP 137.2 bilyon).  Kasunod nito, ang kabuuang kita ay tinatantsang tataas nang 8.9% lamang sa pagitan ng 2010 (PhP 1.29 trilyon) at 2011 (PhP 1.41 trilyon), na kapansin-pansing mas kaunti kaysa sa tantsang 15.2% na paglago mula 2009 (PhP 1.12 trilyon) at 2010.

Ang mahinang kita mula sa koleksyon ay magsasanhi sa pagtaas ng pambansang utang ng gubyerno patungo sa tantsang PhP 5.19 trilyon sa dulo ng 2011, o katumbas ng may PhP 54,136 kada Pilipino. Ang pambansang utang ng gubyerno ay kasalukuhang tinatansang nagkakahalagang PhP 4.79 trilyon sa dulo ng 2010 o may PhP 50,938 kada Pilipino.

Ang tantsa sa pambansang utang ng gubyerno sa dulo ng susunod na taon ay pinakamalamang magiging mababang pagtantsa kung ang pagtarget ng nakaraang gubyerno ay magiging gabay. Ang orihinal na target para sa pambansang  utang ng gubyerno sa dulo ng 2010 ay PhP 4 trilyon lamang subalit ang pinakahuling tantsa sa PhP 4.79 trilyon ay halos 20% mas mataas. Gayundin, ang orihinal na target para sa pambansang  utang ng gubyerno sa dulo ng 2009 ay PhP 3.96 trilyon lamang subalit ang pinal na pigura ay lampas nang 10% sa PhP 4.36 trilyon.

Lubhang wala rin sa target ang pagtarget sa depisit ng gubyerno. Ang orihinal na pambansang depisit ng pamahalaan para sa 2009 ay PhP 40 bilyon subalit ang kinalaunang pigura ay higit na mataas nang pitong beses  sa PhP 298.5 bilyon. Gayundin, ang orihinal na target na pambansang depisit para sa 2010 ay PhP 233.5 bilyon – subalit ang depisit ay nasa PhP 229.4 bilyon na noong Hulyo at limang buwan na lamang bago magtapos ang taon.

Napakahalaga ng paglikha ng kita sa pagharap sa mga pampinansyang suliranin ng bansa at ang siyang pinakarasonableng paraan para lumikha ng pondo ay sa pamamagitan ng mas progresibong sistemang buwis na nagpapataw ng higit na buwis sa mga korporasyong matataas ang kita at mga indibidwal na malalaki ang kayamanan, hindi nagsusuko ng kita sa taripa sa pamamagitan ng dogmatikong liberalisasyon sa kalakalan, at tunay na tumutugis sa korapsyon.

Ayon sa IBON, ang di kasiya-siyang tantsang pagtaas sa pagkolekta ng buwis ay tila nagpapakitang may posibilidad na hindi mawari ng administrasyong Aquino kung papaano haharapin ang problema ng korapsyon at mababang kolekta ng buwis. ###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: