ibonreads

Korte Suprema, hinikayat na huwag palampasin ang makasaysayang pagkakataon sa kasong Luisita: Tunay na repormang agraryo, susi sa pagwakas ng kahirapan sa Pilipinas

In Filipino, Media Release on August 26, 2010 at 1:34 am

Balitang IBON | 24 Agosto 2010 | Ang pagbasag sa monopolyong pyudal ng angkang Aquino-Cojuangco sa Hacienda Luisita ay maghahatid ng madalian at pangmatagalang benepisyong pangekonomya sa mga manggagawang bukid

Sa pagpanumbalik ng Korte Suprema sa mga berbal na argumento sa compromise deal sa Hacienda Luisita ngayong araw, hinikayat ng independyenteng grupo sa pananaliksik na IBON ang mga hurado ng Korete Suprema na huwag palampasin ang makasaysayang oportunidad na ipagkaloob ang dekada nang nabibimbing hustisya sa libu-libong manggagawang bukid sa Hacienda Luisita.

Ikinatwiran ng grupo na ang pagbasag sa pyudal na monopolyo angkang Aquino-Cojuangco sa Hacienda Luisita ay maghahatid ng madalian at pangmatagalang benepisyong pang-ekonomya sa mga manggagawang bukid. Ihinalimbawa ng IBON ang karanasan ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita na nagtanim ng mga gulay at iba pang produkto nang pansamantalang itinigil ng plantasyon ang produksyon ng tubo pagkalipas ng masaker noong Nobyembre 2004 kung saan pitong nagwewelgang manggagawang bukid ang pinaslang. Sa isang kaso, P500 ang kita ng isang manggagawang bukid sa tatlong araw sa produksyon ng gulay o halos 18 beses ng arawang sahod na natatanggap niya bago maganap ang masaker sa Hacienda Luisita.

Ang ganitong karanasan ay nagpapatotoo sa napag-alamansa isang nakaulat na pag-aaral ng National Development Authority (NEDA) noong 1989 na maaaring kumita ang mga magsasaka sa Hacienda Luisita nang higit pa kung may 0.78 ektarya ng lupa kaysa mag-ari ng sapi sa pamamagitan ng lubos na kontrobersyal na stock distribution option (SDO).

Papakinggan ng Korte Suprema ngayong araw ang mga argumento kaugnay ng SDO at sa compromise deal sa pamamagitan ng maneydsment ng Hacienda Luisita Inc. at mga diumano’y lider ng ng United Luisita Workers’ Union (ULWU), Alyansa ng mga Manggagawa sa Asyenda Luisita (AMBALA), at ang Supervisory Group ng HLI. Itinatanggi ng mga kasalukuyang opisyal ng ULWU at AMBALA ang mga diumano’y lider-pesante na pumirma sa kasunduan sa kanilang ngalan.

Sinabi ng IBON na ang puso ng isyu ng Hacienda Luisita ay panlipunang katarungan at ang desisyon na paborable sa mga nagbubungkal ng lupa ay magiging makasaysayang hatol na makatutulong na magpalaya sa 10,000 mangagawang-bukid sa 6,500-ektaryang lupain mula sa tuluy-tuloy na pagsasamantala at papalalang kahirapan.

Idinagdag pa nitong ang tunay na repormang agraryo, kung saan kabilang ang tunay na paglipat ng pag-aari at epektibong kontrol ng lupa sa mga nagbubungkal nito, ang susing simula sa pagtatapos ng walang-patid na kahirapan sa bansa. Itinala ng IBON na dalawa sa tatlong mahirap na Pilipino ay naninirahan sa kabukiran kung saan pito sa 10 magsasaka, gaya ng mga nagtatrabaho sa Hacienda Luisita, ay nananatiling walang lupa sa kabila ng maraming tangka para sa “repormang agraryo”.

Ayon sa IBON, dapat agaran at komprehensibong isakatuparan ang repormang agraryo upang magtagumpay at magkaroon ng totoong epekto sa kahirapan sa kanayunan at sa pag-unlad ng bansa. Ang sadyang makupad na implementasyon, tulad sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at ngayon ng CARPer, ay nagbibigay lamang sa mga panginoong-maylupa ng pagkakataong ikutan ang reporma sa lupa at magpatuloy sa pagkamkam ng kayamanan mula sa produksyong agrikultural at mula sa pagpapalit-gamit ng lupa. Kung kaya’t kung papaano haharapin ng administrasyong Aquino ang kaso ng Hacienda Luisita ay maghuhudyat ng pinakamalakas na palatandaan ng interes nito sa katarungang panlipunan, pagpawi ng kahirapan sa kanayunan, at pangmatagalang pag-unlad pang-ekonomya. #

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: