ibonreads

Sa pagdeklara ng UN sa pagtamasa ng tubig bilang batayang karapatang-tao: Gubyernong Aquino hinikayat na itigil ang pribatisasyon ng tubig

In Filipino, IBON Networks on August 3, 2010 at 8:14 am

(Basahin ang orihinal na pahayag sa Ingles)

Ipinakita ng karanasan sa Pilipinas na  nilalabag ng pribatisasyon ang karapatang-tao sa tubig, at ang kakulangan sa tubig ay direktang resulta ng pribatisasyon ng mga rekurso’t kagamitang tubig.

Dapat itigil ng gubyernong Aquino ang pribatisasyon ng tubig sa konteksto ng resolusyon kamakailan ng United Nations (UN) na nagdedeklara sa tubig at kalinisan bilang karapatan, ayon sa grupong nagsusulong ng kagalingang may kinalaman sa tubig, ang Water for the People Network (WPN).

Ayon sa grupo, ipinakikita ng karanasan sa Pilipinas na  nilalabag ng pribatisasyon ang karapatang-tao sa tubig, at ang kakulangan sa tubig ay direktang resulta ng pribatisasyon ng mga rekurso’t kagamitang tubig. Hinihikayat nito ang gubyernong Aquino na ibasura ang kasalukuyang mga proyektong pribatisasyon gaya ng Angat Dam, at imbes ay maglunsad ng rebyu ng pangunahing mga proyektong pribatisasyon gaya ng Manila Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Inaprubahan ng UN General Assembly noong Hulyo 28 ang resolusyon na kumikilala sa pagkakaroon ng malinis na tubig at sanitasyon bilang batayang karapatang-tao, habang binabanggit ang pagkabahala para sa 884 milyong mamamayan sa buong mundo na walang mapagkunan ng tubig. Nananawagan ang UN sa mga gubyerno na paigtingin ang mga pagsisikap na tiyakin ang malinis, ligtas at sapat na suplay ng tubig laluna sa mga mahihirap na komunidad.

Sinabi ng WPN na sa Pilipinas, ang pribatisasyon ng mga kagamitan sa pampublikong tubig ay nagpalala sa pagkakaroon ng mga tao ng tubig. Idinagdag rin nito na 16 sa 100 pamilya sa lahat ng saray ng kita ay walang ligtas na tubig. Sa Metro Manila, patuloy ring tumaas ang presyo ng tubi mula nang isapribado ang MWSS, sa pagtaas ng dalawang pribadong kumpanya ng kanilang batayang singil nang 449% (Maynilad) at 845% (Manila Water).

Idinagdag ng grupo na kulang sa 60% ng serbisyo ng Maynilad sa kanlurang sona ang may 24-oras serbisyong tubig, habang 99% ang saklaw ng suplay ng Manila Water sa silangang sona subalit hindi pinag-iiba ang mga erya na may direktang kuneksyong pambahay sa mga sineserbisyuhan ng mga pribadong tagasuplay ng tubig.

Ayon sa grupo ang kakulangan sa tubig kamakailan sa Metro Manila ay dapat magsilbing hamon sa administrasyong Aquino na baligtarin ang proseso ng pribatisasyon ng tubig na pinakinabangan lamang ng mga pribadong korporsyon at mayayamang pamilya sa bansa, habang lalong dinadagdagan ang bagahe ng mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng sobra-sobrang singil at dispalinghadong serbisyo. Dapat ding itulak ng resolusyon ng UN ang gubyerno na seryosohin pang lalo ang responsibilidad nito na magtustos ng sapat at abot-kayang tubig para sa mahihirap, anang WPN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: