ibonreads

1stq 2010 Kule Interview

In Interviews on June 22, 2010 at 3:42 am

Philipipne Collegian (PC): wage increase noong 1999. Bakit po 125 yung halaga ang ipinanawagan noon? Bakit hanggang ngayon po, matapos ang mahigit isang dekada, ay natali po sa 125 ang halaga na ipinapanawagan ng mga manggagawa?

Sonny Africa (SA): Ang pangunahing batayan ng paghingi ng dagdag na sahod ay ang kalagayan ng kahirapan at kagutuman sa hanay ng mga manggagawa. Sa particular na pag-compute, humingi ng P125 noong 1999 kasi ito ang magbabalik ng tunay na halaga ng sahod sa taon na iyon sa antas nito noong 1989 kung kailan isinabatas ang Wage Rationalization Act. Mula 1989 kasi ay mabilis ang pagbagsak ng tunay na halaga ng minimum wage dahil sa mabagal na pag-adjust ng nominal minimum wage sa harap ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Nananatili ang panawagan ng P125 across-the-board nationwide na increase dahil hindi pa ito napapatupad kahit isang dekada na ang lumipas at malaking tulong pa rin ito sa mga manggagawa at pamilya nila.

Pero dapat malinaw din na kahit makakatulong ito ay walang sinasabi na kung mapatupad ay sapat na para sa disenteng pamumuhay ng pamilya ng manggagawa. Kapos na kapos pa rin ang iuuwi ng manggagawa kahit mangyari ang P125 increase. Sa NCR halimbawa ay nanatiling nakapako sa P382 ang minimum wage mula 2008 habang P917 ang tantsang family living wage sa taon na iyon o ang minimum na sahod para mabuhay ang isang pamilya na may 6 na myembro. Kahit dalawang kumakayod ay hindi pa rin ito sasapat para mabuhay ng disente ang pamilya.

PC: Ilan po sa mga dahilan kaya’t tintutulan ng pamahalaan ang 125 increase ay dahil po sa mga sumusunod. Ano po ang masasabi ninyo dito?

  1. Magbabackfire daw ito dahil hahantong po sa unemployment
  1. Inflation. Ipapasa daw po sa mga consumers ang mga added costs dahil sa wage increase
  2. Wage increases would increase the purchasing power of workers and employees and stoke the demand for commodities

SA: Sa kabuuan ay hindi dapat mauwi sa tanggalan o pagtaas ng presyo ng bilihin ang P125 increase kung tanggapin lamang ng mga employer ang pagbawas sa kanilang tubo. Maraming kapitalista ay nasa ganitong sitwasyon at ginagamit lang na panakot ang tanggalan (sa manggagawa) at inflation (sa publiko) para bigyan katwiran ang kanilang pag-depensa sa kanilang tubo. Sakaling may mga employer o relatibong maliit na negosyo na talagang mahihirapan, hindi pa rin ito dahilan na hindi mag-P125 increase kundi batayan na bigyan sila ng suporta ng gubyerno (halimbawa’y rendahan ang mga monopolyo sa industriya ng langis, tubig at kuryente). Hindi dapat pagbanggain ang sahod at trabaho o ang sahod at presyo ng bilihin – dapat sabay-sabay inaasikaso ng gubyerno ang disenteng sahod, sapat na trabaho, at tamang presyo ng bilihin.

PC: Pag pumapayag po sila sa wage increase, minimum wages lang daw at hindi across the board? Ano po ba ang kahalagahan ng isang across the board wage increase?

SA: Dapat across the board at hindi lamang sa nakasulat na papel na nominal minimum wage para mas sigurado na lahat ng manggagawa ay makikinabang. Sa napakaraming manggagawa kasi ay hindi naman nasusundan ang nominal minimum wage at humigit-kumulang kalahati ng pamilyang Pilipino ay sinisikap mabuhay sa kita na mas mababa pa sa napakababa na ngang minimum wage.

PC: Ano po ang assessment ninyo sa kasalukuyang set-up na may regional wage boards na nagpapasya daw po ng mga pagtataas batay sa iba’t iba umanong economic situation at pangangailangan ng mga rehiyon?

SA: Malinaw na ang mga regional wage boards ay dominated at kontrolado ng mga negosyante, ng mga representatives ng gubyerno na pumapanig sa kanila, at mga huwad na lider manggagawa kaya sa kabuuang praktika ay hindi sinusulong ang interes ng mga manggagawa – madalang ang wage orders, mabababa ang pagtaas, nagbubukas pa sa mga exemptions. Mas pinapapaboran nila ang mga dayuhang mamumuhunan at malalaking lokal na kapitalista. Mga instrumento ito para sa hiwa-hiwalay at pira-piraso na pagtatakda ng pasahod. Kung magtaas ng sahod ang mga regional wage boards ay hindi dahil epektibo sila kundi dahil napipilitan lang sila na harapin ang mga kahilingan ng mga manggagawa na aktibo at militanteng nangangampanya.

PC: Ano po ang collective baragaining agreement pagdating sa usapin po ng wage increase? Bakit ito po yung pinopropose na solusyon ng gobyerno? May nakikita po ba kayong problem dito?

SA: Ang CBA ay negosasyon sa pagitan ng employers at mangaggawa sa antas pabrika o empresa, Pinopropose ng gubyerno ang CBA para iwasan ang kaniyang responsibilidad na siguraduhin na may disenteng sahod ang manggagawa. Nais din nila malagay sa higit na advantageous na posisyon ang mga kapitalista kung saan iisang unyon na lang ang kaharap nila sa usapin ng sahod imbis na ang sama-samang manggagawa mula sa iba’t-ibang pabrika o empresa. Higit na malakas at masigla ang pakikibaka ng mga mangaggawa para sa dagdag na sahod kung maraming unyon ang nagkakampanya.

PC: Ano po ang masasabi ninyo sa mga proposed alternatives to a legislated wage hike, like adjustments by the regional wage boards and exemption of minimum wage earners from income tax?

SA: Kung sapat na ang nabibigay na sahod sa manggagawa ay hindi na kailangan ang mga alternatibong ito, at habang hindi tumatanggap ng mas mababang tubo ang kapitalista ay kailanman hindi sasasapat ang mga ganitong alternatibo.

PC: Yung legislated wage increase daw po ay isang one size fits all option na magreresulta sa pagiging “uncompetitive” ng ibang regions at hahantong sa “disinvestments” sa mga lugar na kulang for investments. Ano po ang masasabi ninyo dito?

SA: Nagmumula tayo sa sitwasyon ng malawak na kahirapan at kagutuman sa mga manggagwa at pamilya nila kaya tama lang na may one-size-fits-all na tugon para masigurado na pinakamarami ang makikinabang, Tapos baluktot na batayan ang diumanong pagiging “uncompetitive” kasi mali naman na sa esensya’y pinapa-compete ang mga manggagawa sa isa’t-isa kung sino ang makakatanggap ng pinakamababang sahod. Hindi mataas na sahod ang dahilan ng matumal na ekonomiya at mababang investments kundi ang kakulangan ng batayang reporma tulad ng repormang agraryo at paglikha ng pambansang industriya.

PC: Sabi po noon ng Employers Confederation of the Philippines, yung mga small and medium enterprises po na bumubuo sa kalakhan ng mga kumpanya sa bansa ay hindi kakayanin ang 125 wage increase. Ano po ang masasabi ninyo dito?

(nasagot na ito sa taas)

PC: Ang mga nag-eespouse po ng anti-wage increase sentiments ay ang mga neoliberal economists na dominado po ang economic planning and management sa gobyerno. Ano po ang pinagkaiba ng pagtingin ng neoliberal economics at Marxist economics pagdating sa usapin ng wages? Sa papaano po nagkaiba ang depenisyo nila ng sahod?

SA: Sa mga neoliberal economists, higit na mahalaga ang tubo ng kapitalista kaysa disenteng sahod para sa manggagawa. Sa kanilang pananaw kasi ay susi ang tubo at ang mga negosyante para sa paggulong ng ekonomiya. Para sa mga progresibong Marxista naman, pangunahin ang mamamayan at ang buong pagtakbo ng ekonomiya ay dapat para siguraduhin na tuloy-tuloy ang pag-unlad ng kalagayan ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang masang anakpawis.

PC: Ano po sa tingin niyo ang kahihitnan ng proposed 125 legislated wage increase kung pagbabatayan po ang plataporma ng mga tumatakbong pangulo? May pag-asa po ba itong maipasa sa ilalim ng isang Aquino o Villar na administrasyon?

SA: Kung titingnan ang mga plataporma partikular ng mga nangungunang kandidato sa pagkapangulo, ni isa sa kanila ay masasabing may malinaw na tindig o kaya track record ng pagsulong ng P125 across the board legislated wage hike. Maari pa nga sabihin na nakompromiso ang mga ito sa kanilang pagtanggap ng mga napakalaking kontribusyon para sa kanilang kampanya mula sa mga pinakamalaking negosyante sa bansa.  Ang magiging susi pa rin sa konkretong resulta at tagumpay sa sahod ng lahat ng mga manggagawa sa buong kapuluan ay ang malakas at malawak na kilusang masa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: