ibonreads

Bultuhang pag-eksport ng asukal ang salarin sa likod ng “pagkukulang” sa lokal na suplay

In Filipino, Media Release on February 9, 2010 at 3:56 am

Pahayag sa Midya ng IBON | 8 Pebrero 2010 — Di-tagpanahong pag-eksport na ang layunin ay samantalahin ang mataas na presyong pandaigdigan sa kapinsalaan ng mga lokal na mamimili

Ang diumano’y mahigpit na lokal na kaban ng asukal ay masisisi sa bultuhan at di-tagpanahong pag-eksport ng asukal sa US, na itinulak ng hakbang ng mga taga-eksport ng asukal para samantalahin ang pagtaas ng pandaigdigang presyo.

Ayon sa grupo sa pananaliksik na IBON, ang bansa ay bultuhang nag-eksport ng 137,000 metriko tonelada (MT) ng pininong asukal sa US noong Enero 2010, isang buwang mas maaga sa karaniwang iskedyul nitong mag-eksport. Dagdag pa, ang pag-eksport ng asukal ay karaniwang ginagawa nang hulugan kada buwan simula Pebrero bilang pagsabay sa tag-panahon nito.

Anang IBON, maaaring nag-eksport ang bansa ng naka-istak na asukal na nakareserba para sa lokal na pagkonsumo at ng istratehikong reserba ng asukal dahil sa mataas na pandaigdigang presyo. Iniiwan nitong mahigpit ang suplay para sa lokal na konsumo. Bilang tugon, nakatakdang mag-angkat nang walang-buwis ng 150,000 MT asukal upang masuhayan ang tumataas na lokal na presyo.

Ayon din sa IBON, naging praktika ng mga taga-eskport ng asukal ang paglihis ng lokal na istak para sa US at pandaigdigang pamilihan upang mabili ito sa mas mataas na presyo, pero sa kapinsalaan ng pagtiyak ng lokal na suplay ng asukal.

Sa kabilang banda, pinuna ng IBON ang hakbang na mag-angkat ng asukal na pinakikinabangan lamang ng malalaking negosyante na nagsasamantala sa matataas na presyo sa pandaigdigang pamilihan. Laluna, gagastos ang gubyerno ng P100 milyon sa bawat 10,000 metriko toneladang walang-buwis na pag-angkat o kwenta P2.1 bilyong nawalang kita.

Idinagdag pa ng IBON na ang pag-angkat ng gubyerno sa asukal ay isang di-mainam na hakbang dahil lalo nitong pinatitindi ang ispekulasyon sa pamilihan at nagpapaabot ng mensaheng tunay ngang may kakapusan sa suplay ng asukal.

Sa halip na mag-angkat ng asukal, ipinanawagan ng grupo sa gubyerno na itigil ang pag-angkat ng asukal, at hinihiling sa Sugar Regulatory Adminstration (SRA) na tupdin ang gawain nitong tunay na kontrolin ang pag-angkat ng asukal upang tiyakin ang interes ng mga mamimili. #

(Ang IBON Foundation Inc., ay isang nagsasariling institusyon sa pag-unlad na itinatag noong 1978 na naghahatid ng pananaliksik, edukasyon, mga publikasyon, gawaing impormasyon at suportang pagtataguyod kaugnay ng mga isyung panlipunan at pang-ekonomya.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: